proefschrift Willibrord Beemsterboer 

op vrijdag 18 december 2009 is Willibrord Beemsterboer gepromoveerd op een proefschrift over regionale verschillen in ziekteverzuim (on friday 18th december 2009 Willibrord Beemsterboer obtained at Maastricht University the doctors degree for his thesis on regional differences in sick leave); u kunt het proefschrift zelf inzien en desgewenst downloaden door hier te klikken (click here for the thesis)http://pub.maastrichtuniversity.nl/7050386b-af32-4ec2-9b5f-04c8f6378815 (fill in `search` with the name Beemsterboer and scroll up to click on the title of the thesis)
 
een korte kenschets van het proefschriften van de daarbij behorende stellingen treft u hieronder aan (for a Summary of the thesis, see the thesis itself):
 
Dit proefschrift concludeert dat – naast ziekte of soort werk – regiogebonden sociaal-culturele factoren ziekteverzuim beïnvloeden. Wanneer men op nationaal niveau ziekteverzuim in bepaalde regio’s wil terugdringen, moet rekening worden gehouden met regionale sociaal-culturele verschillen, die ertoe kunnen leiden dat uit de literatuur bekende verzuimdeterminanten per regio een verschillend effect hebben. In dit onderzoek is dat bijvoorbeeld de verzuimdeterminant autonomie op de werkplek. Onder andere (inter)nationaal opererende bedrijven en Arbodiensten zullen zich hiervan bewust moeten zijn. In de stellingen bij het proefschrift wordt onder meer ingegaan op het gemis aan een wettelijke regeling voor de beoordeling van aanvragen in het domein ‘zorg en welzijn’ (AWBZ en Wmo), waardoor de kwaliteit van de uitvoering van deze wetten onder druk staat.
        

Wilt u reageren op het proefschrift en/of de daarbij behorende stellingen? U kunt dan via de contactpagina een mail aan Willibrord Beemsterboer sturen.