over brord

brord is een vrije tijdskunstenaar
in de avonduren en tijdens de weekenden is hij regelmatig in zijn atelier te vinden
hij is geen hemelbestormer, maar houdt zich wel voor maatschappelijk geëngageerd

brord`s engagement blijkt o.a uit verspreide publicaties van zijn hand

publicaties van brord verschenen onder zijn eigen naam Willibrord Beemsterboer en gingen enerzijds over zijn werk in het sociaal medisch domein - vooral in de vorm van artikelen en ingezonden brieven (zie hieronder de nummers 10 t/m 13, 15 en 16, 18, 21 t/m 30, 33) - en vormden anderzijds reacties op uiteenlopende maatschappelijke gebeurtenissen, vooral in de vorm van ingezonden brieven in kranten en tijdschriften

de hierna volgende links leiden naar de betreffende artikelen, brieven en andere publicaties van of over brord en zijn chronologisch gerangschikt; de vroegste publicatie dateert van circa 1964, het overgrote deel van de publicaties dateert van de periode 1995 tot 2005

 1 burgemeester

  2 verband

  3 zooitje

  4 la france ridicule 1

  5 la france ridicule 2

  6 uitgeemancipeerd

  7 emigranten

  8 terroristen

  9 beelden

  10 geheel nieuwe arrangementen

  11 patientenlogistiek in de zorgketen

  12 RIO s gaan bergop

  13 VGZ wil artsen helpen met administratie

  14 Hitler en Haider

  15 de opinie van

  16 gelijke monniken verschillende kappen

  17 de RIO kletskoekhoek

  18 o sole mio

  19 binnenstad alkmaar opzichtig opgetutte kermisdel

  20 met open ogen

  21 de ratio van de RIO s

  22 de vermeende oneindige zorgvraag

  23 geneeskunde natuur of menswetenschap science of fiction

  24 het RIO loze tijdperk een tijd om naar terug te verlangen

  25 huisartsen en hun kritiek op de RIO s

  26 wat is vraaggerichte zorg en hoe verhoudt zich dit tot de WHO definitie van          gezondheid

  27 als het thuis niet meer gaat

  28 was getekend de dokter

  29 RIO ontbeert richtlijnen en toezicht

  30 hoop mag een hoop kosten

  31 WAO herkeuring

  32 WAO keuring niet aan een persoon overlaten

  33 alternatief met louter winnaars

  34 er is zoveel meer dan indicatiestellen

  35 duits socialisme

  36 groepen beletten altijd het zicht op kunst of op graven

  37 burning egg

38 Artikel in Financieel Dagblad 14 september 2013>/a<

39 Artikel in NRC Handelsblad Augustus 2013 Optimisme is geen deugd>/a<