79 ontleend aan een advertentiecampagne van Organon, jaren tachtig

<<

2015-02-11